Konceptkort

IMG_2369
KONCEPTKORT (ph.d., IVA 2015) Konceptkortene er en metode jeg udviklede i mit ph.d.-projekt, med henblik på at illustrere og diskutere en række konceptudkast til formidling af mode i byrummet. Kortene var designet til at blive kombineret indbyrdes for at vise forskellige scenarier og variationsmuligheder. Snarere end at levere en række mulige løsninger, sigtede projektet til at sætte koncepter og implikationer til diskussion i en serie workshops med Designmuseum Danmark. Metoden og tankerne bag er beskrevet yderligere i min afhandling (s. 80ff)